59

Ttela - - Familj -

…år gam­mal var Man­ches­ter Uni­teds trä­na­re sir Matt Bus­by när han läm­na­de över till yng­re för­må­gor för 50 år se­dan, 1969. Han ha­de då ta­git det brit­tis­ka fot­bollsla­get till många och sto­ra fram­gång­ar se­dan 1945.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.