Fö­del­se­da­gar

Ttela - - Familj -

För 76 år se­dan, 1943, föd­des so­ci­al­de­mo­kra­ten Le­na Hjelm-wal­lén. Hon blev riks­dags­le­da­mot år 1969 och stats­råd förs­ta gång­en år 1974. Hjelm-wal­lén har un­der sin po­li­tis­ka kar­riär haft fle­ra mi­nister­pos­ter och bland an­nat va­rit ut­ri­kesmi­nis­ter och vice stats­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.