To­bi­as vill in­te va­ra säm­re än bror­san

Ttela - - Sport - Jo­han­na Jo­sep­hs­son jo­han­na.jo­sep­hs­[email protected]­la.se 0520-42 27 46

För­ra hel­gen gjor­de Fred­rik Källqvist fem mål när Blås­ut vann mot LAIK:S U-lag med 7-1. I lör­da­gens 10-1-se­ger mot Sun­vä­ra var det i stäl­let bror­san To­bi­as som stod för mål­pro­duk­tio­nen.

Det är in­te många lag som rår på Blås­ut Vä­ners­borg BK i di­vi­sion 1 Väst­ra. Hit­tills har la­get vun­nit el­va av 13 mat­cher. Den se­nas­te i ra­den av seg­rar kom mot Sun­vä­ra SK i Are­na Vä­ners­borg på lör­da­gen.

To­bi­as Källqvist gjor­de sitt och Blås­uts förs­ta mål ef­ter 1.32 och se­dan var det he­la igång. In­nan pa­us­vi­lan ha­de hem­ma­la­get gjort fem mål ge­nom Fred­rik Källqvist, Da­vid Lång 2 och To­bi­as Källqvist, me­dan Sun­vä­ra ba­ra lyc­kats få in en boll.

I and­ra halv­lek in­led­de Fred­rik Källqvist mål­skyt­tet när han sat­te 6-1 på hör­na. Drygt fem mi­nu­ter se­na­re re­du­ce­ra­de Sun­vä­ra till 6-2, men sen var det stopp i mål­pro­duk­tio­nen för de­ras del.

Men in­te för Blås­ut. Fred­rik Källqvist gjor­de 7-2, To­bi­as Källqvist 8-2 och 9-2 in­nan Eric Karl­berg fast­ställ­de slut­re­sul­ta­tet till 10-2.

To­bi­as fem mål in­ne­bär att han knap­rar in på Fred­rik i den in­ter­na skyt­te­li­gan. Med si­na 20 mål är han nu ba­ra ett mål bakom bror­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.