Luf­ten har gått ur FC Mel­le­rud

Ttela - - Sport -

Ing­en chans att gå upp, ing­en risk att åka ur. Det var ett FC Mel­le­rud med mo­ti­va­tions­pro­blem som föll med 6-11 hem­ma mot Nol. Två da­gar ti­di­ga­re säk­ra­de man kon­trak­tet ge­nom att be­seg­ra Ko­mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.