TBBK föll trots bra in­sats

Ttela - - Sport -

Troll­hät­tans Bbk-stenungsund 59-73: Troll­hät­tans BBK gäs­ta­des av se­ri­etre­an Stenungsund un­der lör­da­gen, och gjor­de en myc­ket bra in­sats.

Mot ett bra mot­stån­dar­lag räck­te det dock in­te, och i slutän­dan blev det för­lust med 14 po­äng. Det var dock en klar för­bätt­ring mot höst­mö­tet, då Stenungsund vann med he­la 41 po­äng.

– Vi gör en rik­tigt bra match mot ett myc­ket bra lag, sä­ger Sa­nel Zen­kic, coach i TBBK.

Främs­ta po­äng­gö­ra­re var Hen­rik An­ders­son med tolv samt ti­o­po­äng­ar­na To­bi­as Ti­der­man och Ble­rim Ha­za­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.