Fak­ta: Frans Jepps­son Wall

Ttela - - Nöje -

Född: 1998 i Ystad. Bak­grund: Slog ige­nom som sju­å­ring med Zla­tan-hyll­ning­en Who’s da man. De­bu­te­ra­de i Me­lo­di­festi­va­len 2016 och vann täv­ling­en med lå­ten If I we­re sor­ry, skri­ven av Frans själv, samt Oscar Fo­gel­ström, Mi­chael Sax­ell och Fred­rik An­ders­son. Med lå­ten slu­ta­de Frans fem­ma i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Ak­tu­ell: Sing­eln One flo­or down släpp­tes • i hel­gen, och det pla­ne­ras för ett al­bum och spel­ning­ar un­der året. Ef­ter Eu­ro­vi­sion Song Con­test val­de Frans att slut­fö­ra si­na gym­na­si­estu­di­er och ta en pa­us från sce­nen för att ar­be­ta fram ny mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.