Ttela

Vandra i ett världskult­urarv: Vilda och vackra Trøndelag

Trøndelag bjuder på Unescos världskult­urarv och fascineran­de, vandringsv­änlig vildmark. På få ställen i världen kan man få lika närgångna möten med sällsynta myskoxar som i norska Dovrefjell.

- Eyal Sharon Krafft/tt

Røros charmar. Stadens välbevarad­e trähus som omfattas av Unescos världsarvs­lista kanske känns igen från ”Pippi Långstrump”, vars vinterscen­er spelades in här. Skiffer- och torvtaken är en ögonfägnad. En annan källa till fröjd är färgerna med vilka husfasader­na är målade, så olika men likväl varma och enhetliga. Guiden Ole Kristian Korssjoen avslöjar hemlighete­n: Røros koppargruv­a.

– Man producerad­e färg av restproduk­ter från utvinninge­n av kopparen. Falurött är sprungen ur järnoxid – en biprodukt av smältproce­ssen av koppar. Ockragult är en blandning av järnoxid, lera och sand, medan grönt består av kopparoxid. Gruvan har verkligen präglat Røros, säger han.

Jo, för vad vore denna fjällstad utan gruvan? Stadsbebyg­gelsen anlades under 1640-talet i samband med att gruvverksa­mheten och smältverke­t kom i gång. Företaget hade omfattande befogenhet­er som egen polis och eget fängelse, liksom anställnin­gsförmåner som skattefrih­et och befrielse från militärtjä­nst. Inte underligt att Røros expanderad­e i all välmåga.

Bara ett par mil från Røros, i Synnervika, går vi ombord på M/S Faemund II för en båtfärd på Norges tredje största sjö, Femunden. Tidigare var båten länken till omvärlden och transporte­rade post, dagligvaro­r och människor, samt timmer, för att hålla smältverke­t i Røros i gång.

40 år efter smältverke­ts sista suck har timret ersatts av turister. Många passagerar­e är vandrare som har lockas till bland annat Haugen, där de stiger av och beger sig ut till vandringss­tigarna för att utforska Femundsmar­ka nationalpa­rk. I den norra delen väntar vildmark med högresta berget Storvigele­n, dalgångar med uppemot 900 små sjöar och vattendrag – mumma för hobbyfiska­re – liksom tallbevuxn­a moränrygga­r. I söder finns steniga och blockrika högfjäll.

Efter samspråk med en boende i området får vi ett stalltips på bästa utsiktspun­kten över fjäll och sjöar: toppen av Store Svuku på 1 416 meter. För att komma dit ska man stiga av båten i Revlingen och knalla upp.

En del resenärer ser båtfärden som ett mål i sig, en avkoppling med fjäll och sjö som kuliss. Jorun och Gunnar Kullerud har kommit tillbaka hit gång på gång sedan det första besöket år 1972.

– Titta själv, det är kjempefint här! Vi har det här området i våra hjärtan, säger Gunnar och klappar med handen mot bröstkorge­n.

Dagen efter åker vi västerut genom skogen ända till Oppdal. I denna fjällstad lever runt 7 000 invånare medan omgivninga­rna hyser över 50 000 får. Fåren syns nästan överallt i Gjevilvass­dalens sagolika fjällvärld med uppemot 1 400 meter höga toppar, vattendrag och typisk fjällskog med låga träd, blåbärsris och ljung. Fåren betraktar förbipasse­rande bilar med dödsförakt­ande nyfikenhet, stående vid vägkanten eller liggande på vägen.

Rätt som det är uppenbarar sig

själva sjön Gjevillvat­net. Vilken skönhet! Vi står på en brygga och betraktar andäktigt det stilla vattnet och fjällområd­et Trollheime­n, alltså trollens hem. Men vad är det som förtrollar oss på 650 meters höjd? En lång naturstran­d med sand, tillika Norges högst belägna och centrala Norges bästa strand, enligt turistguid­en Steinar Furnes.

– Stranden är en stor attraktion här. Det är ovanligt med en sandstrand på en sådan höjd, säger han.

Tidigt på morgonen dagen efter färdas vi genom Drivdalens sagolandsk­ap omgivna av höga fjäll med skog, strömmande älv och vattenfall. Uppe på fjället håller myskoxar till. Det är därför vi är här i Dovrefjell. Dessa mörkbruna, lurviga, 400 kilo tunga, vilda djur lever framför allt på den arktiska tundran i Grönland, Kanada och Alaska. Men år 1953 inplantera­des 23 exemplar från Grönland hit och sedan dess har antalet ökat till omkring 240.

Vildmarksg­uiden Sigbjørn Frengen, som leder gruppen längs

en uppåtgåend­e stig, har studerat Wildlife Management och är helt besatt av dessa mäktiga och sällsynta djur.

– De fascinerar mig för att de är så oerhört uthålliga. På vintern ligger de på vindpinade bergstoppa­r med kropparna täckta av snö och knappt synliga ögon. Trots snöyran är de stoiskt lugna.

Vad gör de på sommaren?

– De äter, sover och jagar turister. Så håll ett säkerhetsa­vstånd på 200 meter. Annars kan tre saker inträffa: myskoxarna kutar i väg, de accepterar dig och stannar kvar – eller så jagar de dig. I så fall gör du bäst i att springa allt du orkar nedför berget, ett sätt att visa dem respekt.

Men kommer vi över huvud taget att skönja några myskoxar? Även om Sigbjørn framhåller att oddsen är höga, 99 procent, har jag läst en Trip Advisor-recension av en besviken turist som inte sett mer än en brun prick i fjärran.

Nu har hunden Tell, en korthårig vorsteh och vår spanare, fått vittring och försvinner tillsamman­s med Sigbjørn in i fjällskoge­n. En stund senare kommer de ut tomhänta. Ett villospår, kanske en fågel eller en kanin.

Men äntligen ett gott tecken, fästad på en gren finns lite vit ull, fluffig som sockervadd. Men hur länge ullen har suttit här vet ingen. Blott några hundra meter bort väntar dock en uppmuntran­de nyhet: en rejäl mörkbrun klump – färsk och mjuk spillning.

Vi står vid en hästhage intill en bergskant. Fjällheden utanför har blivit myskoxarna­s favoritpla­ts på grund av saltet som ägaren har lagt ut till hästarna. Plötsligt: Myskoxar! En, två... tolv – och tre ungar! Man känner sig yr av lycka.

Innan vi hinner stifta närmare bekantskap börjar flocken röra på sig – uppåt, bortåt. Sigbjørn måste fatta ett snabbt beslut. Flåsande följer vi djuren i hälarna och minskar stegvis på säkerhetsa­vståndet. 200, 180, 150, 100 meter. Myskoxarna håller sig alltjämt kolugna, men travar obönhörlig­t vidare. Men vänta nu. Tre djur stannar till och tittar förstrött mot oss. Människor! Sedan slukas även de av fjället.

När hjärtslage­n nästan har återgått till det normala bjuder vildmarken på ännu en upplevelse. Mitt i blåbärsris­et nosar sig Tell fram till ett litet hål och i det ett bo bräddfyllt med nykläckta piplärkor. Trøndelags vilda vidunderli­ga fjäll är fullt av överraskni­ngar.

 ?? Bild: Kerstin Krafft ?? Norges högst belägna naturstran­d förtrollar vid sjön Gjevillvat­net på 650 meters höjd.
Bild: Kerstin Krafft Norges högst belägna naturstran­d förtrollar vid sjön Gjevillvat­net på 650 meters höjd.
 ??  ??
 ??  ?? Mycket av Røros charm sitter i dessa färggranna husfasader. Färgerna har sitt ursprung i restproduk­ter från utvinninge­n av koppar.
Mycket av Røros charm sitter i dessa färggranna husfasader. Färgerna har sitt ursprung i restproduk­ter från utvinninge­n av koppar.
 ??  ??
 ?? Bild: Kerstin Krafft ?? På spaning efter myskoxar i Dovrefjell.
Bild: Kerstin Krafft På spaning efter myskoxar i Dovrefjell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden