Co­ro­na­vi­ru­set hind­rar kör­prov

Ttela - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: För den som snart vill ta kör­kort har det nu ham­nat någ­ra käp­par i hju­len. Det går näm­li­gen in­te att bo­ka en tid för te­o­ri­pro­vet för­rän om fle­ra må­na­der i Trestad. Or­sa­ken är att Tra­fik­ver­ket vill ha fär­re per­so­ner per prov­till­fäl­le för att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.