”Nu blir lä­get än­nu vär­re”

Ttela - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Bar­häng för­bjuds och en­dast bords­ser­ve­ring till­låts. Det nya be­slu­tet till följd av co­ro­nasprid­ning­en väc­ker be­drö­vel­se hos lo­ka­la krö­ga­re. Fle­ra be­fa­rar att verk­sam­he­ter ska kra­scha. ”Natt­klub­bar ris­ke­rar för­svin­na helt”, sä­ger Jo­han Bül­ling på Har­rys i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.