”Vi för­sö­ker hjäl­pa till där det be­hövs”

Ttela - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Bris­ten på des­in­fek­tions­me­del har gett Mel­le­ruds-fö­re­ta­get Kon­su­ment­ke­mi AB en re­jäl skjuts när and­ra har det svårt. Sam­ti­digt väl­jer fö­re­ta­get att brom­sa sin egen för­sälj­ning till pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag. I stäl­let ska man fo­ku­se­ra på att hjäl­pa vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.