Step­han an­sva­rar för Palm­hu­set

Ttela - - Sidan 1 - Bild: Ste­fan Benn­ha­ge

Vä­ners­borgs­bör­di­ge Step­han Ham­mars väg till dröm­job­bet blev allt an­nat än rak. I bi­la­gan Hem & Träd­gård lä­ser du bland an­nat om hur han, bland ex­o­tis­ka pal­mer och träd, i dag ax­lar an­sva­ret för Palm­hu­set i Gö­te­borg. Läs ock­så hur Son­ny Mag­nus­son i Var­gön hål­ler sin träd­gård grön året om, och Ma­lin och Mag­nus som in­re­der sitt hem med sin pas­sion –

1950-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.