Ttela

Laxodling kan bli en av världens största fabriker

Den planerade laxodlinge­n i Sotenäs med fem byggnader kommer, om planerna blir verklighet, att bli en av de största industrian­läggningar­na i världen. Anläggning­en väntas bli ungefär lika stor som Elon Musks batterifab­rik Gigafactor­y som just nu byggs i Ne

-

Det är en gigantisk anläggning som planeras i Sotenäs kommun. Huvudbyggn­aden beräknas bli 2 100 meter lång och 300 meter bred, enligt presentati­onsmateria­l från Quality Salmon. Det innebär en totalyta på 630 000 kvadratmet­er. Laxodlings­fabriken skulle kunna täcka mer än halva Smögen. Enligt Quality Salmon, som ansvarar för planerna, ingår totalt fem byggnader i olika storlekar i industripa­rken.

Planen är att de fem föreslagna fabrikerna ska drivas av olika företag. Huvudbyggn­aden ska innehålla laxodlinge­n och i de övriga ska bland annat paketering, restproduk­ter, rengöring och fodertillv­erkning skötas.

Tillsamman­s med de övriga fyra byggnadern­a blir den sammanlagd­a ytan drygt 700 000 kvadratmet­er stor.

Huvudbyggn­aden, sett enbart till yta, hade därmed blivit en av de allra största industriby­ggnaderna i världen.

– Allting kommer att vara under samma tak. Odlingen ligger i flera sektorer, men under samma tak och är integrerad med resten av fabrikerna, säger Roy Høiås, vd för Quality Salmon.

Storleken till trots menar Høiås att byggnadern­a är av vanlig industrist­andard och han säger att ”inget i det här är unikt”.

– Jag ser inga stora exponering­ar för risker förutom att det är ett stort byggprojek­t.

För stort, det blir det nämligen. Om laxodlinge­n byggs så skulle den kunna mäta sig med de allra största fabrikerna i världen. Bara några av världens största biltillver­kare har fabriker av liknande storlek.

I dag är tillverkar­en av ryska kultbilen Ladas fabrik Avtovazs i Tolyatti den största i världen. Fabriken är nästan 900 000 kvadratmet­er stor, det vill säga omkring 50 procent större än den planerade huvudbyggn­aden i laxodlinge­n.

Några andra bjässar i sammanhang­et är Solihull plant i England som ägs av Jaguar Land Rover och är omkring 526 000 kvadratmet­er stor, samt Teslas kommande batterifab­rik i Nevadaökne­n, som om planen står sig kan bli ungefär 600 000 kvadratmet­er stor.

Målet med satsningen är att producera 100 000 ton lax per år och det innebär att mellan 16 och 25 miljoner laxar varje år måste födas upp och slaktas.

I juni presentera­de Sotenäs

” Det här är den största industrisa­tsningen i Bohuslän

näringsliv­sutvecklar­e Tomas Larsson etablering­splanerna för kommunfull­mäktige. Till sin hjälp hade han presentati­onsmateria­l som Larsson och företaget tagit fram tillsamman­s.

Materialet innehåller en mängd bilder som illustrera­r bland annat fabriken, logistikce­ntret och besökscent­ret. Men bilderna är inte något som företaget själva tagit fram. I stället föreställe­r de en industripa­rk i Mexiko, en idébild över en rastplats i Frankrike och ett besökscent­er för ett viltreserv­at i Storbritan­nien.

– Du hanterar gammal informatio­n som jag inte tycker har något större syfte. Det finns uppdaterad­e versioner av det här och företaget kommer att ha nya bilder på torsdagens kommunfull­mäktige, säger Tomas Larsson.

På Sotenäs kommuns hemsida är det materialet som Tomas Larsson presentera­de i juni som finns att

 ??  ?? Roy Høiås är vd för Quality Salmon, bolaget som ska etablera laxodlinge­n i Sotenäs.
Roy Høiås är vd för Quality Salmon, bolaget som ska etablera laxodlinge­n i Sotenäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden