Ttela

Rapport: Kina river moskéer

-

KINA. Tusentals moskéer har demolerats i Xinjiang i nordvästra Kina – där det sedan tidigare rapportera­ts att hundratuse­ntals muslimer placerats i läger.

Omkring 8 500 moskéer har rivits helt och hållet, enligt en rapport från den australisk­a tankesmedj­an Australian Strategic Policy Institute (ASPI), som har följt utveckling­en via satellitbi­lder. Ytterligar­e ungefär lika många moskéer har rivits åtminstone delvis. Det mesta av förstörels­en har ägt rum under de senaste tre åren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden