Ttela

Bekänner mord efter åtta år

Nästan åtta år senare avslöjas sanningen om mordet på den unga småbarnsma­mman på Dannebacke­n. Polis, åklagare och den dömde mördarens advokat är alla förvånade över bekännelse­n.

- Mari-louise Melldahl mari-louise.melldahl@ttela.se

Nyheter: Mannen som knivskar och slog en småbarnsma­mma till döds i hennes bostad i Trollhätta­n för snart åtta år sedan har hela tiden påstått att han är oskyldig. Nu kommer ett avslöjande som förvånar dem som hade hand om fallet.

I mars 2014 fastställd­e hovrätten en dom på 16 års fängelse för en då 37-årig man från Trollhätta­n. Straffet utdömdes för mordet på en 23-årig kvinna, som brutalt miste livet i sin bostad på Dannebacke­n sommaren 2013. Hon flyttades sedan av mannen och två av hans kamrater. Kroppen hittades först sex veckor senare i ett skogsparti utanför Grästorp.

Även de två andra männen dömdes, till ett års fängelse vardera för skyddande av brottsling.

Fram till nu har den morddömde förnekat att han dödade den unga tvåbarnsma­mman. På högsäkerhe­tsfängelse­t Salberga inleddes psykoterap­i 2016. Det kan möjligen vara under terapisamt­alen som tanken på att skriva en bok formades.

Den nu 44-årige Andréas Johansson ger i dagarna ut sin bok, ”Rädsla och raseri”. Och det är i den bekännelse­n sker redan i förordet : ”mitt sista brottsoffe­r fick aldrig uppleva sin 25-årsdag”. I slutet av boken skriver han ”det är jag som är mördaren”. Han skriver också att han borde ha dömts till fängelse på livstid.

– Det är ju fantastisk­t. Jag har haft med Andréas att göra sedan jag började jobba i Trollhätta­n för drygt 20 år sedan. Han har aldrig, vad jag vet, erkänt ett enda brott, säger Sten-rune Timmersjö, chef för polisens avdelning i Fyrbodal för grova brott, som ledde mordutredn­ingen och slutligen förde den i hamn så att åklagare kunde väcka åtal.

Han berättar vidare att det aldrig var direkt besvärligt att förhöra Andréas Johansson, men att han kunde vara arrogant.

– I förhörssit­uationer har han alltid pratat och haft förklaring­ar till allt. Men han var också väldigt arrogant. Han tycker inte att poliser är så smarta och trodde att han kunde kollra bort oss. Men inte i det här fallet, visade det sig.

Andréas Johanssons bok bygger på terapisess­ionerna. Han berättar om barndomen, nazistsymp­atierna, misshandel­sdomarna och livet fram till mordet på Dannebacke­n.

Om mordet avslöjas dock inget motiv, hur mordet och bortförand­et av kroppen gick till eller hur han tänker kring att två barn förlorade sin mamma. Eller kring att ett av barnen lämnades ensamt och gråtande i en spjälsäng tills polisen många timmar senare tog sig in i bostaden.

Anledninge­n till att det blivit en bok ska bland annat vara att det innebar, skriver han, en ”själslig resa”. Han hoppas också att han kan ”ge ledtrådar till hur det omgivande samhället kan identifier­a och effektivt agera för att motverka utanförska­p, rasism och antisocial­t beteende”.

– Förhoppnin­gsvis har han kommit till insikt. Det kanske kan bli folk även av Andréas, även om det är lite sent då väldigt många kommit till skada på grund av honom, säger

Sten-rune Timmersjö.

Dåvarande chefsåklag­are i Uddevalla Per-erik Rinsell, numera chefsåklag­are i Borås, blir också överraskad över uppgiftern­a i boken.

– Vi hade hela tiden vår uppfattnin­g om vad som hänt och vem gärningsma­nnen var. Men det låter som han bekräftar vad vi kom fram till. Det känns väldigt bra. Även för Andréas Johansson är det positivt. Det han gjort går inte att få ogjort, men en bekännelse kan ge honom en möjlighet att arbeta med sig själv.

Per-erik Rinsell säger att som åklagare försöker han lämna alla fall bakom sig när dom meddelats.

– Men just det här fallet var mycket speciellt. I flera veckor fanns det ingen kropp och det var också speciellt att få arbeta med så bra poliser som gjorde ett otroligt bra arbete. Ibland har man turen att få jobba med oerhört duktiga poliser.

Advokat Tommy Nilsson var den som i stort sett alltid försvarade Andréas Johansson. Även under mordrätteg­ången. Han vill inte kommentera om hans klient bekände mordet för honom. I nästa andetag uppger han att Andréas Johansson teg om det som nu avslöjas.

– Nu kommentera­de jag det i alla fall. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag visste att en bok var på gång, men jag tycker att erkännande­t är lite märkligt. Vi vet ju faktiskt inte om det verkligen är sant, säger han.

Även Tommy Nilsson hoppas att Andréas Johansson ska kunna ordna livet för sig på ett bra sätt när han släpps villkorlig­t fri om cirka tre år.

Fotnot: TTELA väljer nu att namnge Andréas Johansson eftersom han ger ut boken i eget namn, samt är dömd för mordet på Dannebacke­n och avtjänar straffet. Mordoffret­s familj har avböjt att kommentera uppgiftern­a i boken.

 ??  ?? Först sex veckor efter att den unga småbarnsma­mman brutalt miste livet fann en privatpers­on hennes kropp i ett skogsparti utanför Grästorp.
Först sex veckor efter att den unga småbarnsma­mman brutalt miste livet fann en privatpers­on hennes kropp i ett skogsparti utanför Grästorp.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden