Ttela

Skriv en insändare!

-

Använd gärna det digitala formuläret på ttela.se.

Du kan också mejla till insandare@ ttela.se. Namn, telefonnum­mer och adress måste alltid uppges, även om du vill skriva under signatur.

Du får skriva insändare under signatur, men inte om du kritiserar en namngiven person eller replikerar till utpekade personer. Debattarti­klar ska alltid underteckn­as med namn.

Max längd för insändare är 2 500 tecken inklusive mellanslag, och för debattarti­klar 3 000 tecken, men skriv gärna kortare än så.

Alla åsikter är välkomna, men vi garanterar inte att din insändare kommer med. Kön är lång, och kortare texter samt skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioritera­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden