Ttela

Anhöriga överklagar att förundersö­kning lades ner

Förundersö­kningen i fallet med den unga kvinnan som avled efter att ha placerats i arresten i Trollhätta­n lades ner. Nu begär offrets anhöriga en överprövni­ng av åklagarens beslut.

- Monica Sahlback monica.sahlback@ttela.se 0520-42 26 07

För drygt en månad sedan kom beskedet att åklagare beslutat att lägga ned förundersö­kningen om vållande till annans död och tjänstefel i fallet med den unga kvinna som avled efter att ha placerats i arresten, enligt lagen om omhänderta­gande av berusade personer, LOB.

De anhörigas ombud, stjärnadvo­katen Elisabeth Massi Fritz, uppgav då för TTELA att hennes klienter var förkrossad­e över åklagarens beslut och övervägde en överprövni­ng.

Nu har de anhöriga bestämt sig för att försöka driva fallet vidare, vilket Elisabeth Massi Fritz bekräftar.

”Jag har i dag lämnat in en överprövni­ng på åklagarens nedläggnin­gsbeslut då mina klienter inte är nöjda med nedläggnin­gsbeslutet”, skriver stjärnadvo­katen i ett mejl till TTELA.

En överprövni­ng innebär att åklagarbes­lut granskas av en högre åklagare, vilket kan leda till att ett beslut ändras eller bedöms vara korrekt. Den överprövni­ng kvinnans anhöriga nu begär går till den lokala polismyndi­gheten eller åklagarkam­maren där beslutet fattades.

 ?? BILD: LARS PEHRSON ?? Advokat Elisabeth Massi Fritz.
BILD: LARS PEHRSON Advokat Elisabeth Massi Fritz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden