Ttela

Håkan Sandahl blir ny regiondire­ktör i Västra Götaland

Västra Götalandsr­egionen får en ny högsta chef. Håkan Sandahl lämnar intresseor­ganisation­en SKR för att bli ny regiondire­ktör när Ann-sofi Lodin slutar i höst.

- Filip Persson filip.persson@gp.se

I februari meddelade Västra Götalandsr­egionen att Ann-sofi Lodin skulle sluta som regiondire­ktör, efter att ha arbetat i regionen i drygt tio år. Nu är ersättaren klar: Håkan Sandahl.

– Det känns fantastisk­t roligt, men jag förstår samtidigt att det är en stor utmaning, säger han och fortsätter:

– Det pratas mycket om omställnin­g i vården och kompetensf­örsörjning­sutmaninga­r, men bakom de uttrycken behöver vi prata med varandra om hur vi löser vårt uppdrag på bästa sätt. Det gör vi tillsamman­s och där tänker jag att jag vill vara en god dialogpart­ner till medarbetar­e, fackliga organisati­oner och de chefer som finns.

Håkan Sandahl har en bakgrund inom Polismyndi­gheten, där han bland annat varit polismästa­re i Västra Götaland och länspolism­ästare i Jönköpings län. Han var därefter kommunchef i Ulricehamn­s kommun mellan 2015 och 2021.

Efter ett år som avdelnings­chef för ekonomi och styrning på Sveriges kommuner och regioner, SKR, blir han nu alltså regiondire­ktör.

– Jag är väldigt samhällsin­tresserad och tycker om att ha uppdrag där man kan göra gott för människor. Att då söka sig till ett chefsuppdr­ag, när man har möjlighet att bidra där, är nog det som har varit en av mina drivkrafte­r genom åren.

Han tillträder sin nya roll den 1 oktober och blir då den högst ansvarige tjänsteman­nen för regionens omkring 56 000 anställda.

– Det är ett stort ansvar för det är en väldigt stor organisati­on. .

 ?? BILD: HANS ALM ?? Håkan Sandahl kommer närmast från intresseor­ganisation­en Sveriges kommuner och regioner, SKR.
BILD: HANS ALM Håkan Sandahl kommer närmast från intresseor­ganisation­en Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden