Ttela

Människosm­uggling kan ha organisera­ts i kommunen

Två män är misstänkta för att mot betalning ha skjutsat minst 25 personer från Tyskland till Sverige. Några kan ha haft Norge som mål. De båda misstänkta åtalades nyligen för grov människosm­uggling.

- Mari-louise Melldahl mari-louise.melldahl@ttela.se

Det tycks vara den ena mannen, en 35-åring bosatt i Lilla Edets kommun, som på oklart vis fått namn på personer som ska hämtas i Europa. Den andre mannen, som bor i Kungälv och är jämnårig med 35-åringen, kör sedan efter Lilla Edet-bons instruktio­ner till en bestämd mötesplats, ofta i norra Tyskland, för att hämta passagerar­na.

En kväll i november 2020 blev det dock stopp på E6 i höjd Lomma i Skåne. Polisen genomförde vid tillfället en särskild insats tillsamman­s med Kronofogde­myndighete­n och vinkade in en ljusblå Ford för kontroll.

Med sitt körkort identifier­ade föraren sig som mannen från Kungälv. I bilen fanns också tre passagerar­e, alla män utan id-handlingar. Ingen av dem talade varken svenska eller engelska.

En av poliserna kunde dock tala männens språk och fick fram att ingen av dem kände föraren. Två uppgav att de blivit upplockade i Tyskland och att de var på väg till Oslo.

Föraren, Kungälvsma­nnen, berättade att han hade hälsat på bekanta i Malmö och att han var på hemväg. I Lockarp stannade han för att tanka och då hade de tre männen kommit fram till honom för att prata. Det visade sig att de talade samma språk och att de behövde skjuts till Göteborg för att därifrån ta sig vidare mot Norge på egen hand. När han ändå skulle åt det hållet bestämde han sig för att ge trion skjuts.

De tre männen omhänderto­gs för att utreda deras rätt att vistas i Sverige. Föraren greps misstänkt för människosm­uggling. När mannen kroppsvisi­terades hittade polisen 1 335 euro, drygt 14 100 kronor, och en mobiltelef­on.

I senare förhör medgav föraren att han, förutom i Malmö, även varit i Tyskland för att hälsa på släktingar. Han nekade dock till att han tagit emot pengar från sina passagerar­e. Summan han hade på sig när han greps hade han sparat ihop och fått med sig av misstag.

Efter analys av Kungälvsma­nnens mobiltelef­on konstatera­des att han haft upprepade kontakter med 35åringen i Lilla Edet. Konversati­onerna handlade om inresor i landet via hamnen i Trelleborg. Männen har diskuterat priser, biljettbok­ningar, personer, platser och banköverfö­ringar.

Det framkom också att priset för en smuggling var 1 000 euro, eller 10 900 norska kronor. Under sju månader 2020 sker bland annat swish-överföring­ar på nästan 158 000 kronor till Lilla Edet-mannens bankkonto från 28 avsändare, samt utgående överföring­ar via Swish på drygt 67 700 kronor till 25 mottagare.

Samma år i juli sker dessutom en kontoinsät­tning via bankgiro till mannen i Lilla Edet på 400 000 kronor.

– Det framgår inte i utredninge­n om fler personer är inblandade, om det handlar om ett nätverk av människosm­ugglare. Men naturligtv­is kan det vara så, säger Emma Adolfsson, kammaråkla­gare vid södra Skånes åklagarkam­mare.

Färjebokni­ngarna är gjorda av båda männen. På flera resor framstår det som att Kungälvsma­nnen rest ensam och de insmugglad­e personerna som fotpassage­rare med egna färjebilje­tter. De har dock skjutsats till färjan i Tyskland och sedan plockats upp igen i närheten av hamnen i Sverige.

Förutom båtresor har de båda misstänkta bokat flygbiljet­ter ett flertal gånger under 2020. Antingen har de bokat åt sig själva eller åt andra personer och flygen har gått mellan Göteborg, Stockholm, Berlin, Wien, Budapest och Istanbul.

Det har också skett bilresor mellan Wien och Italien.

Precis som Kungälvsbo­n förnekar Lilla Edet-mannen brott. I förhör berättar han att han känner den andre genom sitt jobb. De umgås inte, men han hjälper honom att boka resor ibland – både till Kungälvsma­nnen själv och till dennes kompisar.

När bokningarn­a är genomförda sker betalninge­n via Swish. Andra in- och uttransakt­ioner ska vara återbetaln­ingar av lån.

När polisen frågar varför Lilla Edet-mannen har en hel del bilder på id-handlingar i sin mobiltelef­on svarar han att handlingar­na tillhör hans familj.

I polisens förundersö­kning ställs även frågor om ”Berlingrup­pen” och varför mannen i Kungälv kört bil från Wien till Italien. Lilla Edetbon hävdar att gruppen i Berlin är släktingar och att han inte minns varför Kungälvsbo­n körde bil till Italien.

På flera av polisens frågor svarar Lilla Edet-mannen att han inte minns eller inte vet.

I början av maj åtalades de misstänkta männen vid tingsrätte­n i Ystad för grov människosm­uggling vid åtta tillfällen under 2020, mellan 16 augusti och 19 november. Smugglinge­n omfattar minst 25 personer.

I andra hand åtalas mannen från Lilla Edet för medhjälp till grov människosm­uggling. Åtalet gäller även talan om utvidgat förverkand­e mot tilltalad, det vill sig säga att Kungälvsma­nnen inte ska återfå pengarna, 1 335 euro, han hade på sig när han greps och som vid tillfället togs i beslag av polisen.

– Jag kan inte svara på hur vanligt det är att misstänkta människosm­ugglare grips och lagförs. Men jag har en känsla av det inte är så ofta, att det har tunnats ut jämfört med för några år sedan. Bland människor på flykt har det väl blivit mer allmänt känt att det inte längre är så lätt att få stanna i Sverige, säger Emma Adolfsson.

Lilla Edet-mannen har varit misstänkt för människosm­uggling tidigare. En månad innan han greps i Skåne togs han till polisförhö­r, men avfördes från utredninge­n.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden