Ttela

De tre passagerar­na

-

Den äldste, en 26-åring, förklarar att han träffat föraren i Hamburg. Där hade han betalat 500 euro kontant för mat, bensin och andra kostnader. För hela resan från hemlandet till systrar i Norge hade han betalat 53 000 kronor (5 000 euro). Familjen i hemlandet ska ha sålt sitt hus för att finansiera resan.

Passagerar­e två, 24 år, flydde hemlandet på grund av krig för fem–sex år sedan. Resan mot Norge, som tog stopp i Sverige, pågick i fyra månader. Till fots tog han sig till Turkiet via Irak, med bil till Istanbul vidare till fots till Grekland och sedan med bil genom Balkan till Ungern, Österrike och Tyskland. Flera gånger stoppades han och skickades tillbaka till senaste vistelseor­t. För samma resa från Tyskland till Norge betalade 24-åringen dubbelt så mycket som 26-åringen. En man i Tyskland skulle förmedla pengarna till människosm­ugglare.

Den tredje passagerar­en, också han 24 år, uppger att han och de två andra instruerat­s av föraren, Kungälvsbo­n, att säga att de träffades på macken i Lockarp. Han skadades under beskjutnin­g i hemlandet 2013 och kördes då till Turkiet. Efter två år fortsatte han till Italien, Schweiz och vidare till färjan i Tyskland. Sammanlagt ska han ha betalat drygt 90 000 kronor, dock inget för färjan som han smet ombord på.

Numera bor två av männen i Sverige medan den tredje har avvikit och befinner sig på okänd ort. Ingen av dem ska ha känt varandra sedan tidigare. De ska ha träffats först när de satte sig i Kungälvsma­nnens bil.

Källa: Polisens förundersö­kning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden