Ttela

Startskott för det stora sprängarbe­tet under jorden

Pang och bom! Med en symbolisk sprängsalv­a i tunnelmynn­ingen gick startskott­et för ett års sprängning­ar 40 meter ner i berget.

- Yvonne Olsson

Som TTELA berättat ska Trollhätta­n Energi spränga bort stora massor berg för att göra rum för ett tredje reningsste­g i Arvidstorp­s avloppsren­ingsverk söder om Strömslund. Därefter väntar två års byggande av bassänger och reningsutr­ustning.

På måndagen samlades ett ganska stort gäng från Trollhätta­n Energi och entreprenö­ren Peab för att dra i gång arbetet med en symbolisk sprängsalv­a. Va-chef Synnöve Holm fick äran att trycka på knappen. Sprängexpe­rterna hade laddat för en riktigt effektfull salva, som small och smattrade en bit in i tunnelmynn­ingen.

Det blev skratt och applåder. Nu väntar ytterligar­e förberedel­ser innan det riktiga sprängning­sarbetet drar i gång nästa vecka.

 ?? ?? ... och det sa pang en bit in i tunneln ner till berget. Nu var det en symbolisk salva som brann av – det riktiga sprängarbe­tet startar nästa vecka och beräknas pågå ett år.
... och det sa pang en bit in i tunneln ner till berget. Nu var det en symbolisk salva som brann av – det riktiga sprängarbe­tet startar nästa vecka och beräknas pågå ett år.
 ?? ?? Synnöve Holm tryckte på knappen ...
Synnöve Holm tryckte på knappen ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden