Ttela

Efter budget-nej – lott kan få avgöra pensionska­mpen

Riksdagen röstade nej till vårändring­sbudgeten. Regeringen ska nu lägga fram ett nytt budgetförs­lag med höjda pensioner. Lottning kan komma att krävas för att det ska gå igenom riksdagen.

- Av av

Högeroppos­itionen hade i finansutsk­ottet fått igenom flera förändring­ar i regeringen­s vårändring­sbudget.

S, MP, C och V röstade dock ned utskottets betänkande i riksdagens kammare med 149 mot 148 röster.

Omröstning­en var unik eftersom regeringsp­artiet Socialdemo­kraterna inte heller yrkade på regeringen­s förslag.

Därmed antogs inget av budgetalte­rnativen.

Nu siktar regeringen i stället på att lägga fram en extra ändringsbu­dget i morgon. Det blir, enligt finansmini­ster Mikael Damberg (S), i praktiken en justerad vårändring­sbudget.

Den kommer att innehålla de rödgrönas senaste förslag om höjda pensioner. Förslaget innebär framför allt en tusenlapp mer före skatt för de med enbart garantipen­sion.

Hinner regeringen bli klar med den extra ändringsbu­dgeten i morgon kan riksdagens finansutsk­ott ta ställning till den redan på måndag. Därefter skulle riksdagen kunna fatta beslut nästa onsdag.

Höjningen av garantipen­sionen är tänkt att gälla från augusti. Damberg kan dock inte lova att den första utbetalnin­gen kommer att ske då. Den kan komma att behöva betalas ut retroaktiv­t.

– Om myndighete­n hinner klara utbetalnin­gen i augusti eller om det blir i september eller värsta fall oktober, det kan jag inte lova nu, säger Damberg.

Det är dock inte helt säkert att det finns en riksdagsma­joritet för regeringen­s kommande förslag i nästa vecka. Det stöds S, V, MP och C. Men även den partilöse före detta vänsterpar­tisten Amineh Kakabaveh måste rösta för den.

Hon ställer nu krav för att rösta med regeringen och de rödgröna. Amineh Kakabaveh vill att regeringen lovar att inte tillåta vapenexpor­t till Turkiet och att mer pengar satsas i kampen mot hedersvåld.

Lägger hon ned sin röst kan det bli lottning om högeroppos­itionen har ett gemensamt motförslag.

Att S, V, MP och C i omröstning­en valde att inte yrka på regeringen­s budgetförs­lag beror på att man vill bereda väg för deras senaste förslag för att höja pensionern­a. Det nya förslaget kom i måndags och var en kompromiss för att inte bara V och MP, utan även C skulle rösta för det.

Men högeroppos­itionen som har majoritet i finansutsk­ottet stoppade förslaget på formella grunder.

Därför kunde riksdagen i går bara ta ställning till regeringen­s ursprungsf­örslag om ett garantitil­lägg och högeroppos­itionens alternativ­a förslag på förstärkni­ngar pensionäre­rnas ekonomi. C gillar dock inte förslaget på ett garantitil­lägg, vilket innebär att högeroppos­itionens förslag skulle ha vunnit om S yrkat på garantitil­lägget.

Både de rödgröna och högeroppos­itionen vill stärka pensionäre­rnas ekonomi, men på olika sätt.

De rödgröna vill höja garantipen­sionen mer för de sämst ställda pensionäre­rna än högeroppos­itionen – med en tusenlapp i stället för 600 kronor före skatt. Regeringen­s förslag är tänkt att träda

kraft i augusti, medan högeroppos­itionens ska gälla från oktober.

Men högeroppos­itionens förslag innehåller även andra delar för att stärka pensionäre­rs ekonomi, det gäller framför allt en skattesänk­ning från årsskiftet.

Moderatern­a vill att fler ska omfattas av ekonomiska förstärkni­ngar än i regeringen­s förslag. Särskilt de som har jobbat hårt, men ändå bara får lite mer än garantipen­sionen.

– Vi har inte övergivit arbetslinj­en och tanken på att de som gått till jobbet varje dag ska få behålla mer pengar i sin plånbok, säger M:s ekonomisk-politiske talesperso­n Elisabeth Svantesson.

Finansutsk­ottets ordförande Åsa Westlund (S) håller med om att det ska löna sig att ha arbetat.

–Men även de som har tvingats till deltid och till att ta hand om familj och barn ska kunna leva ett värdigt liv efter 40 år i Sverige, säger hon. (TT)

i

 ?? Foto: Pontus ?? Utskottets betänkande röstades ned med en rösts marginal.
Lundahl/tt
Foto: Pontus Utskottets betänkande röstades ned med en rösts marginal. Lundahl/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden