Ttela

Här är de olika pensionsfö­rslagen

- Nu

• Regeringen­s, C, och MP:S pensionsfö­rslag:

höjs med 1 000 kronor (800 efter skatt) i månaden från

Lägsta garantipen­sionen för ensamståen­de skulle därmed bli cirka 9 800

Det säger forskaren

Att motioneran­de har en positiv inverkan på våra hjärnor visste vi. visar studier att de som promenerar 75 minuter per vecka har 18 procent lägre risk att drabbas av depression, jämfört med dem som var betecknade som inaktiva. (TT)

ibostadsti­llägget höjs med 100 kronor från oktober. förstärkta jobbskatte­avdraget för över 65 år föreslås höjas 2023.

En ”gas” i systemet som ökar pensionern­a i goda ekonomiska tider utreds.

• Motförslag­et från M, KD, SD och L:

Garantipen­sionen höjs med 600 kronor (480 efter skatt) per månad från oktober.

Bostadstil­lägget höjs med 350 kronor för ensamboend­e och 175 kronor för sammanboen­de.

Skatten på pension föreslås sänkas för alla den 1 januari 2023.

För de med en total pensionsin­komst över 14 000 kronor blir sänkningen 200 kronor i månaden.

Inför en ”gas” i pensionssy­stemet

• Allmänt om garantipen­sion:

Garantipen­sion kan de få som inte har arbetat, arbetat kort tid eller haft låg inkomst. Garantipen­sionen minskas av annan inkomstpen­sion. Pensionäre­r med över 14 000 kronor i månaden får ingen garantipen­sion alls. (TT)

Källor: Socialdepa­rtementet, utskottsin­itiativet från M, KD, L

och SD

” Du kommer långt med en rask promenad. Eva

Andersson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden