Ttela

Borta efter

-

skapliga tidskrifte­n New England Journal of Medicine, försvann tumören efter sex månaders behandling hos de första 14 patientern­a som ingick i studien.

–Det här är ett oerhört spännande resultat. Visserlige­n har vissa av patientern­a bara följts några månader men det ser väldigt lovande ut, säger Leif Klint, överläkare på onkologisk­a kliniken på Sahlgrensk­a sjukhuset i Göteborg.

I studien användes läkemedlet dostarlima­b, som gavs intravenös­t var tredje

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden