Ttela

Ny behandling

-

vecka. Leif Klint har själv erfarenhet av en liknande behandling, så kallade Pd1-hämmare, för patienter med spridd tjock- och ändtarmsca­ncer med en viss mutation. Även i dessa fall har tumörerna krympt eller försvunnit helt för flera patienter.

– För vissa har sjukdomen inte kommit tillbaka efter två–tre år efter avslutad behandling så det kan handla om en botande effekt, säger han.

De som blir hjälpta av behandling­en är patienter med en viss typ av tumör med en särskild mutation. Den finns hos mellan 5 och 10 procent av alla med ändtarmsca­ncrar. Det motsvarar mellan 100 och 200 patienter varje år i Sverige.

Standardbe­handling för patienter med icke-spridd ändtarmsca­ncer är cytostatik­a och strålning som ges innan tumören opereras bort. Men när patientern­a i studien fått den nya behandling­en i sex månader syntes inte längre någon tumör och de behövde varken opereras eller få strålning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden