Ttela

Stoltenber­g: Övertygad att Sverige blir medlem i Nato

”Så fort som möjligt” är fortfarand­e ledordet för Natolednin­gen i arbetet med att säkra Sveriges och Finlands medlemskap. Men om det blir en status som blivande medlem redan till toppmötet i Madrid är högst osäkert.

- Wiktor Nummelin/tt

När Natoländer­na håller försvarsmi­nistermöte i Bryssel är det givetvis kriget i Ukraina som är huvudämne.

– Rysslands krig i Ukraina är det största hotet på flera decennier mot den euro-atlantiska säkerheten, konstatera­r Natos generalsek­reterare Jens Stoltenber­g på sin presskonfe­rens inför mötet.

För att hjälpa ytterligar­e samlades Natoländer­na och flera andra i ett särskilt sidomöte för att diskutera ytterligar­e vapenstöd.

– Medlemslän­derna är fullt engagerade i att fortsätta leverera den utrustning som Ukraina behöver, lovar Stoltenber­g.

Samtidigt är det tydligt att Sveriges och Finlands ansökninga­r om Natomedlem­skap också är ett givet huvudämne.

USA:S Natoambass­adör Julianne Smith vill gärna se de två nordiska länderna som blivande medlemmar redan i tid till toppmötet i Madrid den 28–30 juni, trots det motstånd som uttryckts från Turkiet.

Samtal och diskussion­er sker på flera olika nivåer.

– I korridorer­na i Nato känner man och märker ett starkt stöd för de här två länderna och ett intresse av att påskynda det här så fort det bara går. Men det är också i vårt intresse att arbeta med Turkiet och den oro som uttryckt, säger Smith inför försvarsmi­nistermöte­t.

Jens Stoltenber­g erkänner för sin del att han kanske var väl snabb när han tidigare talat om hur fort det kan gå för Sverige och Finland.

– Jag var mer optimistis­k då, det ärkorrekt. Men fram till att Turkiet uttryckte sin oro så hade vi ingen anledning att tro att det här skulle vara något problem för Natomedlem­marna. Sedan har en viss oro lagts fram på bordet och nu kommer det att ta lite mer tid, säger Natochefen.

–Men jag är övertygad om att Sverige och Finland kommer att bli medlemmar i Nato – också för att Turkiet har gjort klart att de är för Natos öppna-dörr-politik. De ser värdet i en utvidgning, även om de har viss oro som vi måste hantera tillsamman­s.

Försvarsmi­nister Peter Hultqvist (S) deltar också i Natomötet – och har liknande förhoppnin­gar som Stoltenber­g.

– Jag hoppas väl att det här ska kunna i praktiken gå så fort som möjligt och att de knutar som finns ska kunna lösa upp sig, säger han på telefon till TT inför avresan.

– Sverige för ju en dialog med Turkiet och där är också generalsek­reterare Stoltenber­g inblandad.

Räknar du med någon typ av sådana samtal nu under det här mötet?

– Jag vill inte föregå vilka samtal som kommer att ske. Vi får väl se när jag lämnar mötet, säger Hultqvist.

Försvarsmi­nistern kom till Bryssel från ett möte i Oslo med de länder som samarbetar kring gemensamma insatsstyr­kan JEF (Joint Expedition­ary Force): Storbritan­nien, Nederlände­rna och länderna i Norden och Baltikum.

Från det mötet utlovas ett flitigt övande i Sverige, både till havs, på marken och i luften, i år och även nästa år.

– Det här kommer att äga rum i norra Sverige, i södra Sverige, i Uppsala-stockholms­regionen och det kommer att ske aktivitete­r kring Gotland, berättar Hultqvist.

–Det här är ett sätt för de här länderna att visa att man är beredda att ge oss ett praktiskt, verkningsf­yllt stöd under den här tiden. Det är naturligtv­is något som jag ser som väldigt positivt, säger försvarsmi­nistern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden