Ttela

WHO vill ha nytt ord för apkoppor

- Av

Världshäls­oorganisat­ionen (WHO) vill hitta ett nytt, ”icke-stigmatise­rande”, namn för apkoppor och överväger att utfärda internatio­nellt hälsonödlä­ge med anledning

spridninge­n av viruset. WHO uppger enligt BBC att man försöker ta fram ett nytt namn för att ersätta ”apkoppor”.

Detta efter att över 30 forskare i förra veckan skrev om behovet av ett nytt namn.

Omkring 1 600 fall av sjukdomen har registrera­ts världen över under de senaste veckorna. Samtidigt har 72 dödsfall rapportera­ts, men bara i länder där apkoppor redan har funnits länge. (TT)

 ?? Foto: Salvatore Di Nolfi/ap ?? Who-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesu­s.
Foto: Salvatore Di Nolfi/ap Who-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesu­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden