Ttela

Förslag ska minska bidragsbro­tten

-

Årligen betalas 8–20 miljarder kronor ut felaktigt i bidrag. Nu levererar en utredning förslag på hur man ska få bukt med välfärdsbr­otten.

Om vi inte får kontroll på fusket kommer medborgarn­as vilja att bidra till välfärden att sjunka drastiskt.

Den slutsatsen drar Amir Rostami, kriminolog och regeringen­s särskilda utredare för den utredning som ska ta fram åtgärder för att stoppa bidragsbro­tt.

– Jag skulle vilja säga att det finns ett stort läckage i vårt välfärdssy­stem och att det är ett samhällsho­tande problem, säger han.

Den första åtgärden som Rostami föreslår är att man inför sanktionsa­vgifter för de som fuskar. (TT)

 ?? Foto: Bertil Ericson/tt ?? Amir Rostami, kriminolog och regeringen­s särskilda utredare.
Foto: Bertil Ericson/tt Amir Rostami, kriminolog och regeringen­s särskilda utredare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden