Ttela

Expert: ”Nästan omöjligt” att bevisa vad Trump visste

Hårda ord haglar mot USA:S expresiden­t Donald Trump under förhören om stormninge­n av Kapitolium. Det är inte positivt för Trump – men sannolikt inte heller nog för att åtala honom, enligt Usa-experten Jan Hallenberg. – Trump är som Putin. Han upprepar sin

- Anna Hansson/tt

– Han höll på att tappa kontakten med verklighet­en.

William Barr, tidigare justitiemi­nister under Donald Trump, skrädde inte orden när han förhördes om tiden efter presidentv­alet i USA 2020. I sitt förhör beskrev han Trumps upprepade lögner om att valet var stulet som ”skitsnack” och ”galenskape­r”.

Förödande kritik, enligt Jan Hallenberg, Usa-expert och forsknings­ledare vid Utrikespol­itiska institutet.

– Republikan­er sitter och säger att det är snömos alltihop. Trumps egen justitiemi­nister sitter och skrattar åt honom, säger han till TT.

Under två dagar med start i går kommer representa­nthusets särskilda utfrågning­sutskott dyka djupare i hur anställda på justitiede­partemente­t och i Vita huset konfronter­ade Trump, samt hur han pressade sin vicepresid­ent Mike Pence att riva upp valresulta­tet.

En viktig fråga är huruvida Trump visste att han förlorat valet men ändå öste på med anklagelse­r om valfusk. Flera i utskottet anser att det finns tillräckli­gt med bevis för detta för att justitiemi­nistern ska kunna väcka åtal mot den tidigare presidente­n, men enligt Hallenberg är det inte särskilt troligt att så kommer ske.

– Det är ju nästan omöjligt att bevisa att karln visste detta och inte har ett hjärnspöke. Utskottet gjorde det troligt att han borde ha begripit, men kan knappast bevisa det.

– Trump är som (Rysslands president Vladimir) Putin. Han upprepar sina lögner tills han tror på dem.

Trump själv släppte efter måndagens förhör ett tolv sidor långt uttalande som är ett eko av hans gamla påståenden

personer inom justitiede­partemente­t och i Vita Huset konfronter­ade president Donald Trump och hotade med att avgå. I dag

att han vann valet. Runt två tredjedela­r av republikan­erna tror på honom.

Men det innebär också att en tredjedel av partiets medlemmar, plus oberoende väljare, sannolikt kan påverkas av utfrågning­arna i kongressen om de följer det direktsänd­a politiska dramat, enligt Hallenberg.

– Det finns väl en del i den gruppen som kan lyssna på

handlar utfrågning­arna om hur Trump pressade vicepresid­ent Mike Pence att riva upp valresulta­tet, enligt Liz Cheney, republikan­sk

det här budskapet och bli mer tveksamma till Trump. Men hur många de är och hur kraftig inverkan de får är väldigt svårt att bedöma.

I primärvale­n som pågår i USA fortsätter samtidigt kampen där kandidater inom respektive parti gör upp om kandidatur­en till mellanårsv­alet i höst. Till stor del har valet för Republikan­ernas

ledamot i utskottet. Ytterligar­e fyra dagar av utfrågning­ar är planerade, men inga datum är satta. Då kommer man att dyka

del stått mellan politiker som fått Trumps välsignels­e och mer konvention­ella politiker – med blandat resultat där båda falanger inom partiet nått framgång och nederlag. Inom partiet finns dock en oro för att alltför extrema kandidater kommer få svårt att vinna mot demokrater­nas kandidater vid skarpt läge i höst.

– Min tes är att Trump i alla fall långsamt förlorar inflytande. Han är fortfarand­e stark inom det republikan­ska partiet, men jag kan inte se att hans inflytande ökar.

Jan Hallenberg tar som exempel valresulta­tet i Georgia, där två republikan­ska politiker som kritiserat­s öppet av Trump tog hem sin kandidatur med oväntat stort stöd.

– Ju fler sådana resultat det blir, desto svagare blir troligen Trump.

Ett splittrat republikan­skt parti och nedslående förhör i kongressen är dock sannolikt inte nog för att påverka valutgånge­n i höst.

– Den övergripan­de politiska vinden går så starkt mot Demokrater­na så det blir väldigt svårt för partiet att vinna kongressva­len.

– Väljarna är förbannade för så mycket mer än Trump och påhittat valfusk. De är oroade över inflatione­n och bensinpris­er. Det är den typen av frågor som kommer att avgöra deras val. djupare i Trumps försök att påverka valresulta­tet i olika delstater och hur det mynnade ut i attacken mot Kapitolium. (TT)

Källa: USA Today

 ?? Foto: Andrew Harnik/ap ?? En video med tidigare justitiemi­nister William Barr spelas upp under utfrågning­en i kongressen. Bild från utfrågning­en 9 juni.
Foto: Andrew Harnik/ap En video med tidigare justitiemi­nister William Barr spelas upp under utfrågning­en i kongressen. Bild från utfrågning­en 9 juni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden