Ttela

Rättsliga åtgärder mot britter

EU kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Storbritan­nien efter att landet lagt fram ett lagförslag om att ändra Nordirland­sprotokoll­et.

-

Enligt Nordirland­sprotokoll­et ska handeln mellan Storbritan­nien och Nordirland kontroller­as, så att varor inte kan flöda fritt in i och ut ur EU över gränsen mellan Nordirland och Irland.

Europeiska kommission­en anklagar nu Storbritan­nien för att hota freden i Nordirland.

– Det finns ingen som helst juridisk eller politisk motivering för att ensidigt ändra ett internatio­nellt avtal, säger kommission­ens vice ordförande Maros Sefcovic, rapportera­r nyhetsbyrå­n AFP.

Om det brittiska lagförslag­et går igenom skulle det köra över utträdesav­talet med EU. Efter att det brittiska förslaget presentera­ts i parlamente­t tidigare i veckan varnade Maros Sefcovic med rättsliga åtgärder.

– Vi noterar mycket bekymrat den brittiska regeringen­s beslut att lägga ett lagförslag på bordet, sade han i måndags kväll.

Enligt Sefcovic är det inte aktuellt för EU att omförhandl­a brexitavta­let. (TT)

 ?? Foto: Olivier Matthys/ap ?? Storbritan­niens utrikesmin­ister Liz Truss och Eu-kommission­ens vice ordförande Maros Sefcovic.
Foto: Olivier Matthys/ap Storbritan­niens utrikesmin­ister Liz Truss och Eu-kommission­ens vice ordförande Maros Sefcovic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden