Ttela

SYSTEMFÖRS­LAGEN

-

Lite risk för låg utdelning igen.

STORA SYSTEMET V75-1: 5 Devils Tongue. Res: 2-9 V75-2: 13, 11, 14, 15, 3, 6, 5, 4. Res: 8-12

V75-3: 6, 2, 5. Res: 8-10 V75-4: 8, 1, 7. Res: 5-9

V75-5: 2, 6, 3, 4, 1, 5. Res: 12-9 V75-6: 7, 9, 8, 1. Res: 5-3 V75-7: 8 Don Fanucci Zet. Res: 9-6

LILLA SYSTEMET V75-1: 5 Devils Tongue. Res: 2-9 V75-2: 13, 11, 14, 15, 3, 6, 5, 4. Res: 8-12

V75-3: 6, 2, 5. Res: 8-10 V75-4: 8 Endless Story. Res: 1-7 V75-5: 2, 6, 3, 4, 1. Res: 5-12 V75-6: 7, 9, 8, 1. Res: 5-3 V75-7: 8 Don Fanucci Zet. Res: 9-6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden