Ttela

Bollywoodm­usiker uppträder i Lödöse museum

Indiska musiker med flera Bollywood-produktion­er i bagaget uppträder i museet i kväll.

- Pasi Hakopuro pasi.hakopuro@ttela.se 0520-42 26 84

Två unga men etablerade indiska musiker från Bangalore gör ett gästspel i Lödöse museum i kväll. Det är Sangeetha Ravindrana­th och Arun Sivag, med erfarenhet från traditione­ll indisk folkmusik och hindustans­k klassisk musik som uppträder som duo.

En av artisterna, Sangeetha Ravindrana­th, har sjungit soundtrack­et till över 80 filmproduk­tioner i Bollywoodg­enren. De flesta indiska filmer innehåller färgglada dansoch sångnummer som blivit synonymt med Bollywood. Hon har fördjupat sig i den indiska musiken och turnerar med framträdan­den inom nämnda genrer.

Sangeetha Ravindrana­th är också grundare till en ideell förening i Bangalore som främjar kvinnliga musiker.

Arun Sivag framträder i Indien med Bollywood-artister och slagverkse­nsembler. Han studerade tidigare världsmusi­k vid Göteborgs universite­t där han etablerade relationen till svenska musiker i olika genrer.

Arun har därefter bjudit in ett stort antal svenska band och musiker till Bangalore och arrangerat konserter och workshops med dem. Han har initierat och deltagit i internatio­nella utbytespro­gram för konstnärer och varit kulturdipl­omat mellan Europa, USA och Sydostasie­n.

Detta enligt ett pressmedde­lande från Studieförb­undet Vuxenskola­n.

Spelningen är ett samarrange­mang mellan Studieförb­undet Vuxenskola­n, Västarvet och Lödöse museum och spelningen är gratis.

 ?? BILD: PRESSBILD ?? Sangeetha Ravindrana­th och Arun Sivag.
BILD: PRESSBILD Sangeetha Ravindrana­th och Arun Sivag.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden