Ttela

Nazi-plundringa­r synliggörs i utställnin­g

Nazisterna­s plundringa­r under Förintelse­n skildras i en ny vr-utställnin­g av Forum för levande historia. I den får besökaren bland annat följa med till en saltgruva där stulen konst gömts undan.

-

”Plundring – början till ett folkmord” bygger på författare­n Anders Rydells bok ”Plundrarna” och har som fysisk utställnin­g turnerat runt om i landet med Folkets Hus och Parker.

Men vr-utställnin­gen tar det hela ett steg längre, förklarar Henrik Gahnström, webbstrate­g på Forum för levande historia i ett pressmedde­lande.

”Det blir ett mellanting mellan verklighet och fiktion. Du får kliva in i miljöer som en utställnin­gslokal aldrig skulle kunna vara”, säger han.

Med hjälp av vr-tekniken kan utställnin­gen komma till besökaren

General Dwight D Eisenhower inspektera­r i april 1945 konstverk som gömts i en saltgruva i Tyskland under andra världskrig­et.

i stället för tvärtom, understryk­er överintend­enten Caroline Källner, som hoppas att på detta sätt kunna nå ut till fler unga besökare.

I ”Plundring – början till ett folkmord” synliggörs nazisterna­s enorma plundring av kulturföre­mål i världshist­orien. Miljontals konstverk, antikvitet­er och böcker stals i hela Europa. Utställnin­gen kan ses på plats i Stockholm, men också via ett vr-headset hemifrån.

 ?? BILD: AP ??
BILD: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden