Ttela

Lyckokvadr­aten

-

VÅGRÄTT

1. Modern gymnastik

4.

7.

9.

11.

13.

14.

15.

16.

18.

20.

22.

24.

28.

30.

32.

35.

36.

37.

38.

41.

42.

43.

44.

Ta sig fram nära marken Vill tredsk Sluttning

Är klotrund

Vänds avigan Framställa krav Molar

Får sina utbrott Visar sig tidigt talangfull Viloplats

Skånsk upprorsman på sin tid Slödder

Sätts på kroken

Gör ingen matt Lustgård

Instängd Kampplats Lummerpulv­er

För kommunikat­ion mellan människor

Har bytt sida

LODRÄTT

1. Kortspel

2. Görs vanesak på

3. Gör oömt mycket

4. Har idol

5.

6.

8.

10.

11.

12.

13.

17.

19.

21.

23.

25.

26.

För uthållig motorcykli­st

Sågs som varsel Vild framfart Försälja

Är ihåligt

Grimas Rhododendr­onsläkting i kruka Flyter i Litauen

27.

28.

29.

Tretton i leken Vind Celeste Aida

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden