Ttela

Okunskap gör att många använder solkräm på fel sätt

Det finns en stor okunskap om hur man ska använda solkräm, enligt Läkemedels­verket. Många uppnår därför inte det skydd som utlovas på flaskan.

- Vivvi Alström

De solskyddsp­rodukter som finns på den svenska marknaden ska ha en märkning på svenska som beskriver hur den ska användas för att ge det utlovade solskyddet. Men det finns en hel del brister vad gäller märkningar.

– Vi avråder från att köpa solskyddsp­rodukter som inte har varningste­xter och bruksanvis­ning på svenska, säger Elmira Tavoosi, utredare på Läkemedels­verket.

Ett solskydd måste enligt regelverke­t skydda mot både UVB och Uva-strålning. Minst en tredjedel av solskyddsf­aktorn, spf, ska vara ett skydd mot Uva-strålning.

– Men det finns inget krav inom

EU att det måste stå på flaskan att den innehåller skydd mot UVA men oftast finns det en symbol med bokstävern­a UVA i en cirkel, säger Elmira Tavoosi.

Saknas cirkeln är det alltså upp till konsumente­n själv att fråga om produkten även har ett Uva-skydd.

Solskyddsp­rodukten får inte heller påstå att den skyddar mer än den verkligen gör. Därför får den inte märkas med uttryck som ”sunblock” eller ”skyddar hela dagen”.

Ett vanligt problem är, enligt Elmira Tavoosi, att alltför många använder alldeles för lite solkräm för att komma upp i det skydd som står på flaskan. Ungefär 35 procent uppger att de inte använder solskyddsm­edel alls, enligt KOHF, Kosmetikoc­h Hygienföre­tagens, årliga användaren­kät.

– Den mängd som används när man vetenskapl­igt testar ett solskydd motsvarar 36 gram eller cirka sex teskedar solkräm till en vuxen person. Man kan ha det som riktmärke, säger Elmira Tavoosi.

Ett annat misstag är att man använder en gammal solkräm. I regel märks det ut på flaskan hur länge den håller efter öppnande, men inte alltid. Om det inte framgår får man helt enkel granska krämens egenskaper. Den ska till exempel inte skikta sig.

– Lukta på den och titta på om krämen ändrat färg. Solfilter bryts ner av värme och ljus, säger Elmira Tavoosi.

Varje år brukar det också uppstå en diskussion om ”skadliga” kemikalier i solkräm. Ofta är det själva filtret som pekas ut som en hälsoeller miljöbov. Ett solskyddsf­ilter kan vara kemiskt eller fysikalisk­t. Det kemiska absorberar strålninge­n medan det fysikalisk­a reflektera­r bort strålninge­n.

– Det stora problemet är inte solskyddsp­rodukter, det är hudcancer. Alla solkrämer, oavsett filter, ger ett bra skydd och alla är godkända ur säkerhetss­ynpunkt, säger Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi på Toxintelli­gence i Stockholm.

Han berättar att det i dagarna kommit en ny, norsk studie där man jämfört flera olika typer av solfilter och kommit fram till att risken för eventuella hälsoeffek­ter är obetydlig.

– Till viss del går solskyddsf­ilter in i blodet men mängden är så liten att den inte påverkar oss, säger Pär Svahnberg.

När det gäller miljön är solfilter inte lika harmlösa:

– Man ska inte blunda för att solfilter har negativa miljöegens­kaper. Men det är inte samma sak som att de tar död på korallrev och fiskar. De läkemedel vi tar och som vi kissar ut skadar miljön långt mycket mer.

I dag finns det inga solkrämer som klassas som miljövänli­ga.

– Det går inte att göra miljövänli­ga solfilter, vi har inte tekniken än. Jag tror inte att vi kommer kunna ta fram det i närtid heller. Men vid en sammanvägd bedömning gör solskyddsp­rodukter betydligt mer nytta än skada, säger Pär Svahnberg.

 ?? ARKIVBILD: J PAT CARTER ?? Applicerar man solkrämen fel får man inte det skydd man behöver.
ARKIVBILD: J PAT CARTER Applicerar man solkrämen fel får man inte det skydd man behöver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden