Ttela

Fakta: Solskyddsm­edel

-

Solskyddsk­räm rekommende­ras när Uv-index är över 3. Prognos för Uv-index finns på SMHI.

Solskyddsm­edel ska ses som ett komplement till skyddande kläder och solhatt.

Spf, sun protection factor, anger hur väl produkten skyddar mot Uvb-strålning.

Siffran säger ingenting om hur länge man kan vara i solen, den talar om hur mycket av solens strålar som släpps igenom.

Spf 10 släpper igenom en tiondel, och ger 90 procent skydd. Spf 50 släpper igenom en femtionded­el och ger 98 procent skydd.

Rekommenda­tionen är att man smörjer in sig rikligt flera gånger om dagen. Ha gärna sex teskedar för hela kroppen som riktlinje.

I studier har man sett att solskyddsk­räm kan halvera risken för malignt melanom. Det minskar också risken för skivepitel­cancer.

Källor: Läkemedels­verket, Strålskydd­smyndighet­en mfl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden