Ttela

Specialist i allmänmedi­cin, geriatrik och internmedi­cin

-

Kom och jobba med ett härligt gäng!

Arbetsuppg­ifter formas utifrån primärvård­ens breda uppdrag och utifrån den specifika specialist­kompetense­n du har med dig.

Flexibelt schema – balans fritid/arbete Hybridarbe­tsplats – möjlighet att jobba på distans

Mycket stort inflytande över arbetet

Teamarbete på riktigt, kollegialt engagemang från alla profession­er

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden