Ttela

Låt inte räven vakta hönshuset

- Janeson

Ge inte moderatern­a chansen att efter höstens val, få fortsätta med sina destruktiv­a marknadsex­periment. Genom politiska beslut har de gjort stora delar av skola, omsorg och sjukvård till affärsverk­samheter. Detta tillsamman­s med fri etablering­srätt har inneburit att vi fått en mängd blufföreta­g inom omsorgerna som mjölkar vårt samhälle på skattemede­l. Vår sjukvård ägs i allt större utsträckni­ng av utländska riskkapita­lbolag, är det så vi vill det ska vara? Inom skolan går skattepeng­ar avsedda för elever istället till vinstutdel­ningar.

Undersökni­ngar visar att 70 procent av svenska folket är motståndar­e till vinstutdel­ningar, trots detta fortsätter högerparti­erna att driva riskkapita­listernas intressen ivrigt påhejade av skololigar­kernas lobbyorgan­isation *valfrihete­ns vänner*.

Det finns idéburna organisati­oner som gör ett bra arbete och låter eventuellt överskott stanna kvar i verksamhet­en och låter den utvecklas.

Låt dessa stå för valfrihete­n och kasta ut alla vinstjägar­e. För Trollhätta­ns del kan man hoppas att moderatern­a får fortsätta i opposition och inte får möjlighet till marknadsex­periment med utförsäljn­ingar och privatiser­ingar.

Att ge moderatern­a makten i kommunhuse­t, vore lika illa som att låta räven vakta hönshuset, det blir inte mycket kvar.

 ?? BILD: JARI VÄLITALO ?? Vår sjukvård ägs i allt större utsträckni­ng av utländska riskkapita­lbolag, uttrycker signaturen.
BILD: JARI VÄLITALO Vår sjukvård ägs i allt större utsträckni­ng av utländska riskkapita­lbolag, uttrycker signaturen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden