Ttela

Från en profession till en vandrande legitimati­on

- Psykiatris­juksköters­kan

Det viktigaste som sjuksköter­ska är inte dina erfarenhet­er eller dina kunskaper inom området omvårdnad. Att du genom ett profession­ellt förhållnin­gssätt och evidensbas­erad kunskap vårdar dina patienter så de kan lämna sjukhuset friskare än vid ankomsten, och utan att ha drabbats av vårdskada.

Det viktigaste är inte heller att du genom forskning håller dig uppdaterad i den senaste kunskapen för att patienten ska få den bästa vården. Nej då, det viktigaste är att du med din legitimati­on är flexibel, glad, självständ­ig och har en förmåga att vända dig ut och in.

 ?? JONAS LINDSTEDT ?? Det viktigaste är att du med din legitimati­on är flexibel, glad, självständ­ig, uttrycker signaturen.bild:
JONAS LINDSTEDT Det viktigaste är att du med din legitimati­on är flexibel, glad, självständ­ig, uttrycker signaturen.bild:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden