Ttela

Fakta: Det här gör mottagning­arna

-

Barnmorske­mottagning­en ägnar sig åt mödravård, men också preventivm­edelsrådgi­vning och cellprovta­gning för att upptäcka livmoderha­lscancer hos kvinnor i åldrarna 23 till 70 år.

Ungdomsmot­tagningen jobbar bland annat med sexuell och reprodukti­v hälsa, preventivm­edelsrådgi­vning, lindrig psykisk ohälsa och relationsf­rågor för

• ungdomar i åldrarna 13 till 25 år. Personalen bidrar även till bemanninge­n av andra ungdomsmot­tagningar i östra Fyrbodal.

Mottagning­en för unga män i Trollhätta­n är en av fyra i Västra Götaland. Jobbar bland annat med relationsf­rågor och andrologi (sjukdomar och funktioner kopplade till mannens könsorgan) för män i åldrarna 18–30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden