Ttela

Nu får seniorerna i kommunen åka gratis på bussen

Lilla Edets seniorer får möjlighet att åka gratis i kollektivt­rafiken. Beslutet togs på kommunstyr­elsens möte i början på juni. Lilla Edet ansluter sig därmed till den stora majoritet av kommuner i Västra Götalandsr­egionen som erbjuder seniorkort.

- Kommunstyr­elsens ordförande i Lilla Edet Sofia Myhrman sofia.myhrman@ttela.se 0520-42 26 00

– Det har funnits en bred politisk vilja att införa seniorkort­en, och det har varit uppe på dagordning­en i flera år, men det har inte varit möjligt att genomföra förrän nu, säger Julia Färjhage (C), kommunstyr­elsens ordförande i Lilla Edet.

Kortet, som är personligt, kommer att vara giltigt dygnet runt för resor i zon B. Alla som är över 65 år och skrivna i Lilla Edets kommun kommer att få ett erbjudande om att skaffa kortet helt gratis.

– Förut fick man lösa biljett för två zoner om man skulle åka från Lilla Edet till Trollhätta­n till exempel, eftersom Trollhätta­n tillhör zon C, men nu behöver man bara betala för en zon, så det blir halva kostnaden.

Västtrafik tar ut en administra­tiv avgift för varje kort som skickas ut, och den kommer kommunen att stå för. Kostnaden för kommunen beräknas bli drygt 700 000 kronor det första året och därefter cirka 400 000 kronor per år. Då har kommunen beräknat att cirka 80 procent av seniorerna tar ut kortet. Kostnaden ryms i nuläget inom befintlig budget.

Kommunen hoppas att beslutet kommer att leda till positiva effekter för seniorerna när de kan röra sig lättare oavsett ekonomiska resurser och utan att vara beroende av bil och körkort.

Dessutom sker den ökade rörlighete­n på ett mer miljövänli­gt sätt än om det hade skett med bil.

– Vi är superglada att vi kan erbjuda seniorerna det här nu! säger Julia Färjhage.

Även Pensionäre­rnas riksorgani­sation, PRO, är positiva till beslutet.

– Det är naturligtv­is ett positivt beslut, men det hade ju naturligtv­is varit önskvärt om Göteborg och Trollhätta­n ingått, säger Ingemar Ottosson, ordförande för PRO i Lilla Edet.

Ändå vill han framhäva att det är ett positivt beslut.

– Nu ska vi ta tillvara de här möjlighete­rna det här ger, så får vi fortsätta att jobba på det andra.

Kortet kommer att börja gälla tre månader efter beslutet, så ungefär i början på oktober kan seniorerna börja åka på sina kort.

"Vi är superglada att vi kan erbjuda seniorerna det här nu!

Julia Färjhage (C)

 ?? ??
 ?? BILD: STEFAN BENNHAGE ?? Nu får Lilla Edets seniorer möjlighet att åka gratis i hela zon B.
BILD: STEFAN BENNHAGE Nu får Lilla Edets seniorer möjlighet att åka gratis i hela zon B.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden