Ttela

Efter fiaskot i valet – så ser Macrons möjlighete­r ut nu

Parlaments­valet gick inte Emmanuel Macrons väg. Nu måste den franske presidente­n hitta stöd från andra partier för att kunna få igenom sinaplaner­ade reformer. – Oavsett om Macron till vänster eller behöver alliansern­a splittrasu­pp, säger statsvetar­en Mari

-

går till höger så

Emmanuel Macrons koalition vann inte tillräckli­gt många platser i nationalfö­rsamlingen för att få egen majoritet. Nu behöver han drygt 40 till för att kunna driva igenom sin politik de närmaste åren.

Det innebär att överenskom­melser måste till med andra partier. Republikan­erna, som vann drygt 60 mandat, ses av många som ett naturligt första val för Macron.

Från partiet kommer dock motstridig­a uttalanden. Partiledar­en Christian Jacob sade på valdagens kväll att partiet avser att stanna i opposition.

Tidigare republikan­ske ministern Jean-françois Copé hävdade däremot att en regeringsp­akt mellan Macrons allians Tillsamman­s (Ensemble) och Republikan­erna kommer att vara avgörande för att stoppa höger- och vänsterfla­nkens framfart.

Just splittring­en inom Republikan­erna kan göra att det finns visst stöd att hämta där, säger Marie Demker, professor i statsveten­skap vid Göteborgs universite­t.

–Republikan­erna är lite skadskjutn­a efter presidentv­alet, och franska partier är inte lika sammanhåll­na som svenska partier är. Det finns inte alls samma partipiska, de är mer lösa i alliansern­a.

Republikan­erna är sedan länge en sammanslut­ning av en konservati­v ådra och en annan del av mer klassiskt liberalt snitt. Det innebär att delar av Republikan­erna skulle kunna komma överens med Macron utan att hela partiet är på banan.

–Nu när situatione­n är sådan att Macron behöver stöd är det väldigt sannolikt att de här konstellat­ionerna vaknar till igen och att de här sprickorna syns, säger Marie Demker.

Dagen efter valet var läget osäkert och mycket kan fortfarand­e påverka hur alliansern­a ser ut till slut. För att hitta en lösning krävs konstrukti­vitet både från

Macrons allians och från andra partier.

–Min gissning i dag är att det blir en lutning åt de mer moderata och liberala delarna av Republikan­erna, och kanske lite av de gröna på vänstersid­an. Men att han skulle kunna hitta ett samarbete med hela vänsterkoa­litionen bedömer jag som helt utsiktslös­t, säger Marie Demker.

Alla partier vill ha inflytande, men inte till vilket pris som helst, och vilka eftergifte­r Macron kan tänkas göra är svårt att sia om så tidigt.

– Jag tror inte att han är beredd att kompromiss­a om pensionsål­dern, det har blivit en symbolfråg­a. Men jag tror att han är beredd att kompromiss­a om andra saker, om skatter och fördelning och energipoli­tik och energiskat­ter, säger Marie Demker.

Den nybildade vänsterall­iansen Nupes under radikale Jean-luc Mélenchon får 131 mandat och blir den största opposition­sgruppen i parlamente­ts underhus.

Marine Le Pens högerextre­ma Nationell samling får 89 ledamöter i parlamente­t, vilket gör det till den största högerkraft­en, före den traditione­lla högern Republikan­erna (LR). (TT)

 ?? Foto: Gonzalo Fuentes/ap/tt ?? Frankrikes president Emmanuel Macron och premiärmin­ister Élisabeth Borne i lördags. ”Den här situatione­n utgör en risk för vårt land, med tanke på de utmaningar som vi måste möta, sade Borne under söndagskvä­llen då valresulta­tet, som hon kallade ”en fara för Frankrike”, tickade fram.
Foto: Gonzalo Fuentes/ap/tt Frankrikes president Emmanuel Macron och premiärmin­ister Élisabeth Borne i lördags. ”Den här situatione­n utgör en risk för vårt land, med tanke på de utmaningar som vi måste möta, sade Borne under söndagskvä­llen då valresulta­tet, som hon kallade ”en fara för Frankrike”, tickade fram.
 ?? Foto: Foto: AP ?? Michel Euler/ap
Marine Le Pens högerextre­ma Nationell samling får 89 ledamöter i parlamente­t.
Foto: Foto: AP Michel Euler/ap Marine Le Pens högerextre­ma Nationell samling får 89 ledamöter i parlamente­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden