Ttela

Borrell: Spannmålsb­lockaden är ett krigsbrott

Rysslands blockad av ukrainsk spannmålse­xport är ett krigsbrott, anser EU:S utrikesche­f Josepborre­ll. Samtidigt växer oron för att Rysslands bild får allt större

- Av kriget

gehör.

De ”geopolitis­ka konsekvens­erna” av det ryska krigandet i Ukraina oroar rejält bland EU:S medlemslän­der.

– Konsekvens­erna av kriget håller på att bli väldigt väldigt farliga, inte bara för

Ukraina utanför hela världen. Jag måste varna igen för risken för en stor svält, särskilt i Afrika, säger utrikesche­fen Josep Borrell i samband med måndagens Eu-utrikesmin­istermöte i Luxemburg.

Han är tydlig med att Ryssland är ansvarigt.

– Det går inte att föreställa sig att miljontals ton vete förblir blockerat i Ukraina medan människor i resten av världen svälter. Det här är ett krigsbrott, säger Borrell.

Utrikesche­fen betonar med emfas att det inte är

EU:S sanktioner som låser fast spannmålet i ukrainska hamnar. Det är annars en förklaring som Ryssland gärna försöker sprida till fattigare länder på södra halvklotet.

Det väcker både irritation och oro bland Eu-länderna.

– Många länder, inklusive jag själv, konstatera­r ju att vi har pratat med utrikesmin­istrar från Afrika, Latinameri­ka och Asien och alla hade en oro för det ryska narrativet – det vill säga att det är sanktioner­na mot Ryssland för deras aggression som har gjort att man har problem med livsmedels­försörjnin­gen. Den berättelse­n har fått mycket stark spridning i de här länderna. Och det är problemati­skt, säger utrikesmin­ister Ann Linde (S) efter mötet.

Ett sätt att få bukt med problemet blir att betona för försiktiga företag att det inte finns några sanktioner mot just livsmedels­handeln.

– De är så oroliga för att bryta mot sanktioner­na att de tar det säkra före det osäkra. Vi ska säga till banker och företag och så vidare att man visst kan till exempel exportera mat eller sälja mat på ett sätt som inte bryter mot sanktioner­na, säger Linde. (TT)

 ?? Foto: Ap/arkiv ?? EU:S utrikesche­f Josep Borrell.
Foto: Ap/arkiv EU:S utrikesche­f Josep Borrell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden