Ttela

Många utländska läkare nu på gång

Totalt 98 läkare som har sin legitimati­on från ett land utanför EU/EES-OMrådet blev godkända vid årets teoretiska kunskapspr­ov – en rekordstor­andel av de som provet.

-

skrev

För att läkare med legitimeri­ng från länder utanför EU och EES ska kunna jobba som läkare i Sverige behöver de göra ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapspr­ov. Syftet med proven är att kolla av att läkaren har de kunskaper som krävs i svenska språket och om sjukvården här.

Proven infördes 2016 och totalt har 548 läkare fått godkänt på både de teoretiska och de praktiska delarna i provet. Tidigare har provet fått kritik för att vara för svårt och ett arbete för att förbereda läkarna och vissa förändring­ar i upplägget verkar ha gett resultat.

Vid det senaste tillfället klarade 43 procent av deltagarna provet.

– Fler klarar provet än tidigare och det är färre som gör riktigt dåligt ifrån sig vilket är roligt, säger Magnus Hultin vid Umeå universite­t, läkare och ansvarig för kunskapspr­ovet.

Tidigare har genomsnitt en femtedel av de som har examinerat­s klarat provet

imed godkänt resultat. En av förklaring­arna till att fler nu lyckas med proven tror Magnus Hultin är de förberedan­de utbildning­ar som ges vid några av landets lärosäten.

– Det kan också finnas en pandemieff­ekt. Vissa av de som gör proven bor utomlands och har haft svårt komma hit under pandemin. De har kanske istället haft mer tid att förbereda sig på, säger Magnus Hultin.

De utländska läkare som gör provet kommer från hela världen. Många är från Iran, Irak och Syrien. Även läkare från Storbritan­nien måste göra provet sedan utträdet ur EU. Det teoretiska provet ges fyra gånger per år. Men alla som göra det måste ta sig till antingen Umeå, Uppsala eller Göteborg. Därefter väntar det praktiska provet som ges åtta gånger per år, i Umeå, Uppsala, Göteborg och från och med i höst även i Lund.

– Det kräver att man reser dit men det är ju förhoppnin­gsvis bara en eller några gånger som man behöver göra det. Och själva provet är gratis, säger Magnus Hultin.

Läkare från Eu-länder har ett annat, enklare förfarande. Språktest behövs även för dem men inte samma koll av kunskapen. (TT)

 ?? Foto: Tt/arkiv ?? Ovanligt många läkare från länder utanför EU/EES klarade kunskapspr­ovet för att kunna söka svensk legitimati­on.
Foto: Tt/arkiv Ovanligt många läkare från länder utanför EU/EES klarade kunskapspr­ovet för att kunna söka svensk legitimati­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden