Ttela

Stegen till svensk läkarlegit­imation

-

För att en läkare med läkarlegit­imation utfärdad i länder utanför EU och Ees-området ska få svensk läkarlegit­imation krävs:

• 1. Få befintlig utbildning granskad av socialstyr­elsen.

• 2. Svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensra­men för språk.

• 3. Genomföra ett teoretiskt prov.

• 4. Genomföra ett praktiskt prov.

• 5. Gå kurs i svenska författnin­gar.

• 6. Göra praktisk tjänstgöri­ng i sex månader.

• 7. Betala och skicka in ansökan till Socialstyr­elsen.

Källa: Socialstyr­elsen (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden