Ttela

Nationalfj­äril har korats: ”Ett bra val”

-

Den långlivade citronfjär­ilen är på frammarsch i Sverige – framför allt bryter den ny mark längst uppe i norr. Nu har den utsetts till Sveriges nationalfj­äril.

– Det är ett väldigt bra val. Det är den första fjärilen man ser på våren och den sista man ser på hösten, säger Lars Pettersson, docent i zooekologi vid Lunds universite­t, som är samordnare i Svensk Dagfjärils­övervaknin­g.

Mer än 20 000 personer deltog i omröstning­en som arrangerad­es av Fjärilshus­et i samarbete med en rad organisati­oner. Närmare 40 procent av dem har citronfjär­ilen som favorit.

Tidigare har Sverige även fått en nationalfå­gel (koltrast) och en nationalbl­omma (blåklocka). (TT)

 ?? Foto: Björn Larsson Rosvall/tt ?? Citronfjär­ilen har utsetts till Sveriges nationalfj­äril.
Foto: Björn Larsson Rosvall/tt Citronfjär­ilen har utsetts till Sveriges nationalfj­äril.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden