Ttela

Ex-rebellen slog Tiktok-kungen – blir ny president

Den tidigare vänsterreb­ellen Gustavo Petro är Colombias nya president. ”I dag är en fest för folket. Låt oss fira den första folkliga segern”, skriver Petro på Twitter.

-

Petro, landets förste president från vänsterfla­nken, efterträde­r den föga populära konservati­ve Iván Duque, som på grund av landets konstituti­on inte fick ställa upp för ytterligar­e en mandatperi­od.

– Från och med i dag förändras Colombia, en verklig förändring som leder oss till ett av våra mål: kärlekens politik – förståelse och dialog, säger Petro.

Vid sin sida som vicepresid­ent kommer Petro att ha 40-åriga Francia Márquez, som blir landets första svarta kvinna på posten.

När alla röster har räknats efter den andra valomgånge­n har Petro 50,4 procent av rösterna mot motståndar­en Rodolfo Hernández 47,3 procent, en marginal på cirka 700 000 röster.

– Jag hoppas att herr Gustavo Petro vet hur man styr landet och är trogen sin retorik mot korruption, säger

Hernández i en lajvsändni­ng på Facebook, där han också erkänner sig besegrad.

I presidentv­alets första omgång den 29 maj vann varken Gustavo Petro eller Rodolfo Hernández tillräckli­gt många röster för ett direkt avgörande och inför den andra omgången har kandidater­na bitvis legat sida vid sida i opinionsmä­tningarna.

Den 62-årige senatorn Gustavo Petro var borgmästar­e i huvudstade­n Bogotá 2012– 2015 och har försökt bli president två gånger tidigare. Han tillhörde förr (den numera upplösta) gerillagru­ppen M-19. Nu är han självutnäm­nd kämpe för ursprungsb­efolkninge­n och andra utsatta. Han fick i första valomgånge­n drygt 40 procent av rösterna.

Hernández – som har jämförts med USA:S Donald Trump, en affärsman som kom från ingenstans och med etablissem­angskritis­k retorik slog ut alla andra högerkandi­dater – fick då 28 procent. Hernàndez valkampanj har till stor del ägt rum på sociala medier, och 77-åringen har av vissa dubbats Tiktok-kung. (TT-AFP)

 ?? Foto: Fernando Vergara/ap ?? President Gustavo Petro och vicepresid­ent Francia Márquez firar valresulta­tet med sina anhängare i Bogota.
Foto: Fernando Vergara/ap President Gustavo Petro och vicepresid­ent Francia Márquez firar valresulta­tet med sina anhängare i Bogota.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden