Ttela

Klimatnödl­äge akut i Bangladesh – allt fler döda

Blixtnedsl­ag och översvämni­ngar har krävt minst ett 60-tal liv i Bangladesh och Indien. beskrivs som det värsta på decennier, och Fn-organet UNDP att klimatförä­ndringar ligger bakom.

-

Läget understryk­er

Vattenmass­orna har isolerat fyra miljoner människor i de bangladesh­iska områdena Sunamganj och Sylhet, rapportera­r medier i landet. Många miljoner påverkas också av att elnätet kollapsat på en del håll.

Årets monsunsäso­ng började häromvecka­n, och regionen är då van vid skyfall.

Men årets väder är bland de värsta som noterats. ”Bangladesh befinner sig i ett klimatnödl­äge, en påminnelse om att det brådskar med åtgärder mot klimatförä­ndringarna”, skriver UNDP:S landskonto­r på Twitter.

Ifredags sattes militären in för att hjälpa till med evakuering­ar. Men läget befaras bli värre i veckan, då vattennivå­erna i floden Tista förutspås fortsätta stiga. Tista rinner från nordöstra Indien ner i Bangladesh.

Men där den ansluter till floden Bramaputra är det fortfarand­e en bra bit kvar till utflödena i Bengaliska viken, så fler regioner kan drabbas när vattenmass­orna fortsätter söderut. (TT-AP)

 ?? Foto: Mahmud Hossain OPU/AP ?? En man står i dörröppnin­gen till sin översvämma­de affär i Sylhet, Bangladesh.
Foto: Mahmud Hossain OPU/AP En man står i dörröppnin­gen till sin översvämma­de affär i Sylhet, Bangladesh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden