Ttela

Så säger rekommenda­tionerna om fysisk aktivitet

-

Vuxna i åldern 18 och äldre:

Bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter, eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombinatio­n av måttlig och hög intensitet.

Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

Barn och unga 6–17 år:

Bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning. Fysisk aktivitet på hög intensitet och aktivitete­r som stärker muskler och skelett bör ske minst tre dagar i veckan.

Barn 0–5 år:

Bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet, och i åldrarna 1–5 år om lek, aktiv transport, utevistels­e, med mera.

Källa: Folkhälsom­yndigheten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden