Ttela

Fakta: Nya analysen

-

Metaanalys­en har gjorts av forskare vid bland annat University of Cambridge i England. Den sammanstäl­ler resultaten från 15 studier som undersökt kopplingen mellan fysisk aktivitet och risken att drabbas av depression. Deltagarna har följts under minst tre års tid och som längst 27 år.

En svaghet med analysen är att deltagarna själva fått uppge vilken mängd fysisk aktivitet de ägnar sig åt – det är välkänt att de flesta i studier överdriver hur mycket de tränar. Men det bör inte påverka de övergripan­de slutsatser­na, bedömer Eva Andersson, forskare vid GIH.

Källa: Jama Psychiatry och Eva Andersson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden