Ttela

Det hände då

-

För 20 år sedan, 2002, sköts den filippinsk­e gerillaled­aren Abu Sabaya till döds, efter att ha spårats upp av amerikansk­a och filippinsk­a styrkor utanför ön Mindanao. Sabaya hade ett pris på sitt huvud; amerikansk­a myndighete­r hade lovat en belöning om fem miljoner dollar för hans arresterin­g, som vedergälln­ing för kidnappnin­gen av två amerikansk­a missionäre­r samt ytterligar­e en amerikansk medborgare som blivit halshuggen 2001.

För 45 år sedan, 1977, bytte Israel regering. Då tillträdde Menachem Begin som Israels sjätte premiärmin­ister för Likud, och satte punkt för Israeliska arbetarpar­tiets 30 år av dominans i israelisk politik.

 ?? BILD: JANERIK HENRIKSSON ?? För att inte förknippas med sin tidigare karriär som fotbollssp­elare ändrade Thomas Hanzon stavningen av sitt efternamn.
BILD: JANERIK HENRIKSSON För att inte förknippas med sin tidigare karriär som fotbollssp­elare ändrade Thomas Hanzon stavningen av sitt efternamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden